FAQ2018-02-20T11:21:29+01:00
D70 : Error codes2018-06-28T15:54:13+02:00
Foutcode Veroorzaken Oplossing
9999999 overbelasting weegschaal Verminder het gewicht op een waarde kleiner dan de capaciteit van de weegschaal om terug te keren naar het weegbereik
De indicator licht niet op Volledig ontladen batterijen of gebroken Voer een “herladen batterijen”. Als de storing aanhoudt, vervang de batterijen
Laag batterijvermogen (D70A alleen) Onvolledig lading Voer een ” herladen batterijen “. Als de storing aanhoudt, vervang de batterijen
Geen sector (D70A alleen) In de werking van de eerste oplading adapter is niet aangesloten Vervang de standaard adapter met de adapter geleverd met batterijen
RAZ onmogelijk gewicht Ontlaad de weegplaat en probeer de indicator
Onstabiel gewicht Elimineer de oorzaak van de instabiliteit van het gewicht en proberen om de indicator weer op te rakelen
P_____ (alleen modus onderdelen teller) PMU niet berekend Voer de procedure voor de berekening van de PMU (zie paragraaf. 5.10.2 pagina 1-46)
-01- Afgebroken converter weegschaal connector losgekoppeld of gesneden Schakel dan de indicator en controleer of de connector goed aangesloten is. Uiteindelijk los en sluit deze weer aan, dan weer op te rakelen.
Conversie kaart afgebroken bellen met de after-sales afdeling
-02 Fout in EEPROM Spanningsval tijdens een onjuist werking Schakel uit en op het instrument. Als de fout opnieuw optreedt, contact opnemen met de after-sales service om de cpu kaart te vervangen.
-04- Fout checksum RAM
-05- Fout checksum EPROM
CPU kaart afgebrokeen Schakel uit en op het instrument. Als de fout opnieuw optreedt, contact opnemen met de after-sales service om de cpu kaart te vervangen.

 

D410 : Bericht storingen2018-06-28T15:56:45+02:00
Foutcode veroorzaken Oplossing
De indicator licht niet op Onderspanning Controleer de aanwezigheid van spanning in het stopcontact. Controleer de juiste aansluiting van het netsnoer. Zorg dat het contact OP 1 is . Controleer de staat van de zekeringen
Het display is verlicht, maar geen data is nog steeds zichtbaar Contrast te aanpassen (Het is op minimum opgeslagen)) Schakel de indicator door ingedrukt te houden op de knop met een tekening van de pijl naar links op de ontsteking.
– – Buiten het bereik van nul tot ontsteking Schakel uit de indicator, uitlaad de schaal en schakel de indicator

 

D410 : Programmering van de uitgangscontacten volgens een gewicht2018-06-28T15:58:38+02:00

5.2.8 Het instellen van de uitgang als setpoint (indien ingeschakeld). Het is mogelijk om de twee beschikbare zoals setpoint te gebruiken. In deze modus wordt de uitgang geactiveerd wanneer het gewicht de ingestelde waarde bereikt

…>MENU> Gegevensbeheer> Beheer code> Set Point (Sneltoets PTCONS).

Stel de gewenste waarden zoals voorgeschreven door. 5.1.2 pagina 1-38

5.1.2 Numerieke gegevensinvoer (Editor). U kunt numerieke waarden in te voeren in overeenstemming met de volgende procedure.:

Selecteer de functie in verband met de waarde die u wilt definiëren (opgeslagen tarra, automatische, stranden …) Op de display verschijnt de geselecteerde functie met de waarde die momenteel zijn opgeslagen. Voer de gegevens door op de toetsen (par. 4.3 op pagina 1-33). Druk op om de dataset te bevestigen en naar het vorige menu terug te keren.

D410 : Aanpassen kop-en voetteksten2018-06-28T16:00:33+02:00

Menu 2.5.1.1. voor header, max 3 regels

Menu 2.5.1.2 voor voetteksten, max 3 regels

D410 : Error codes2018-06-28T16:04:08+02:00
Foutcodes veroorzaken Oplossing
9999999 knipperen Overbelast weegschaal Verminder het gewicht op een waarde kleiner dan de capaciteit van de weegschaal om terug te keren naar het weegbereik
-01- Converter is mislukt Aftersales afdeling opbellen
weegschaal connector is losgekoppeld of gesneden Schakel dan de indicator en controleer de juiste aansluiting van de connector. Uiteindelijk ontkoppelen de indicator en dan weer koppelen. Weer op te rakelen de indicator
Digitale cellen reageren niet Uit te schakelen en weer op te rakelen de indicator
-02- Fout in EEPROM Uit te schakelen en weer op te rakelen de indicator
-04- Fout in checksum RAM Uit te schakelen en weer op te rakelen de indicator
-05- Fout in de checksum PROGRAMMA Uit te schakelen en weer op te rakelen het instrument
-06- Fout in nummer van digitaal cell Uit te schakelen en weer op te rakelen het instrument
-07- Fout in nummer van digitaal cell op installatie op meerdere load cells Uit te schakelen en weer op te rakelen het instrument
-08- Fout in nummer van digitaal cell Uit te schakelen en weer op te rakelen het instrument
-09- Configuratiefout en serienummer digitale cellen Uit te schakelen en weer op te rakelen het instrument
-10- Tenminste een cel niet geconfigureerd Uit te schakelen en weer op te rakelen het instrument
-11- Fout stroom digitale cellen Uit te schakelen en weer op te rakelen het instrument
-12- Fout stroom digitale cellen Uit te schakelen en weer op te rakelen het instrument
-13- Cel met interne temperatuur buiten het bereik (-40 ° – 100 ° C) Uit te schakelen en weer op te rakelen het instrument
Vervang de batterij In lithium batterij ontladen bellen met de after-sales afdeling
Ongeldige gewicht De schaal is negatief of overbelast en de printer werkt niet Zie voorwaarden voor een goed afdrukken par.5.3 pagina 1 tot 52
Defecte printer De printer staat uit of niet aangesloten Controleer de aansluiting en de positie van de hoofdschakelaar van de printer
De indicator kan tonen op de laatste regel van het display een foutmelding met de volgende indeling: “uitzondering in opdracht N.NN xx.x” waar xx.x N.NN en zijn cijfers of letters die de code fout.
W90 : tijdinstelling2018-06-28T16:06:06+02:00

Druk op toetsel 7

De indicator vertelt u de datum die ingesteld (bv: 010 105 d) voor 1 januari 2005.

Voer de nieuwe datum in het formaat DD MM JJ dan druk op de toets E

Bijvoorbeeld : 20ste januari 2007 = 200107

De indicator vertelt u nu dat moment ingestelde tijd (bijvoorbeeld: H 1446) voor 14,46 Hr.

Voer de nieuwe tijd in de formaat UU MM dan druk op de toets E

De nieuwe instellingen gelden.

W90 : Onmogelijk reset2018-06-28T16:07:51+02:00

Als er niet sis op het wegen platform en de knop -0- zet niet de weegschaal op nul. Het is mogelijk te resetten als volgt :

  • Merk het weergegeven gewicht
  • Uit te schakelen dan aansluiten de stroom
  • Tijdens het scrollen van cijfers, voer code 55
  • De display informatie toont opgeslagen tarra
  • Verhoog of verlaag de weergegeven waarde van het gewicht en druk op E

Op te letten dat het is beter ons te waarschuwen zodat wij kunneningrijpen

W90 : Error codes2018-06-28T16:09:01+02:00

ERR 101 : RAM is ongeldig of de kalibratie is niet gedaan in dit geval blijft het systeem geblokkeerd

ERR 201 : De volledige schaal gedeeld door het echelon is hoger dan 4000

ERR 300 : De converter is verzadigd

ERR 301 : Converter storing

ERR 250 : Het totale gewicht van het recept is te groot

ERR 260 : De schaal is niet leeg en je probeert te starten

ERR 400 : Uiteindelijke gewicht van de dosering zal hoger zijn dan het volledige schaal

ERR 111 : Onjuist wachtwoord

Comment peser un tapis roulant ?2018-02-20T11:20:30+01:00

HTML5 is the latest standard for HTML.

The previous version of HTML, HTML 4.01, came in 1999, and the internet has changed significantly since then.

HTML5 was designed to replace both HTML 4, XHTML, and the HTML DOM Level 2.

It was specially designed to deliver rich content without the need for additional plugins. The current version delivers everything from animation to graphics, music to movies, and can also be used to build complicated web applications.

HTML5 is also cross-platform. It is designed to work whether you are using a PC, or a Tablet, a Smartphone, or a Smart TV.

Comment peser un camion ?2018-02-20T11:17:42+01:00

HTML5 is the latest standard for HTML.

The previous version of HTML, HTML 4.01, came in 1999, and the internet has changed significantly since then.

HTML5 was designed to replace both HTML 4, XHTML, and the HTML DOM Level 2.

It was specially designed to deliver rich content without the need for additional plugins. The current version delivers everything from animation to graphics, music to movies, and can also be used to build complicated web applications.

HTML5 is also cross-platform. It is designed to work whether you are using a PC, or a Tablet, a Smartphone, or a Smart TV.

Go to Top